JA slide show

HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

Lịch học tháng 4/2017 các lớp Luật - Trung tâm GDTX - Đại học Huế (tại Bình Định)

Email In PDF.

Luật A2-2 (mới)

Luật B2-1 (có thay đổi)

Luật B3-1 (có thay đổi)

Luật B4-1 (có thay đổi)

Luật TN/1 (có thay đổi)

Ghi chú: Có lớp mới tuyển sinh học đợt tháng 4/2017

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 28 Tháng 3 2017 14:33

Lịch học và thi các lớp K2014 hệ Đào tạo Từ Xa - Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh từ tháng 4/2017-07/2017

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để tải về...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 3 2017 14:05

Lịch thi tốt nghiệp Lớp Đại học sư phạm tin K1- trường ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 3 2017 14:40

Lịch thi trả nợ T3/2017 (Bình Định) các lớp hệ Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem ...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 2 2017 15:48

Lịch học và thi các lớp hệ Đào tạo Từ Xa - Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh từ tháng 12/2016-03/2017

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để tải về...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 08 Tháng 11 2016 10:52

HỌC E-LEARNING – PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆN ĐẠI VÀ HIỆU QUẢ

Email In PDF.

HỌC E-LEARNING – PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆN ĐẠI VÀ HIỆU QUẢ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 3 2016 10:25 Xem chi tiết...

Hướng dẫn xem điểm thi hệ Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI

SINH VIÊN HỆ TỪ XA TRƯỜNG ĐH MỞ TP HCM

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 08 Tháng 9 2013 08:14 Xem chi tiết...
Joomlart