JA slide show

HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

Lịch học tháng 4.2016 các lớp Luật hệ Đào tạo từ xa - TTGDTX - Đại học Huế

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lịch học các lớp hệ Đào tạo Từ Xa - Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh từ tháng 4-7/2016

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để tải về...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 14:06

Lịch học, thi và tốt nghiệp lớp sư phạm kỹ thuật năm 2016 - Trường ĐHSP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để tải về...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 06 Tháng 2 2016 09:43

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp Kế toán 2012 hệ đào tạo Từ xa - ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016 16:35

Kế hoạch thi trả nợ T3/2016 các lớp hệ Đào tạo Từ xa - ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh tại Bình Định

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 16:15

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 hệ đào tạo Từ xa - ĐH Mở TP.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 15:59

Lịch học các lớp hệ Đào tạo Từ Xa - Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh từ tháng 11/2015 - 3/2016

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để tải về...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 14:04

Kế hoạch thi tốt nghiệp 05-06/12/2015 các lớp Hệ Đào tạo Từ xa - TTĐTTX - ĐH Huế

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp Đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015

Email In PDF.

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp Đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2015, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 9 2015 09:42 Xem chi tiết...

Thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015 - ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường Đại học Mở TP. HCM thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 9 2015 09:42 Xem chi tiết...

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp lớp SP Kỹ thuật khóa 1 hệ Từ xa - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 25 Tháng 8 2015 08:42 Xem chi tiết...

Trang 1 trong tổng số 2

Joomlart