JA slide show

XEM ĐIỂM THI

Kết quả thi Tin học, khoá thi ngày 15/5/2016 do Sở GD&ĐT Bình Định tổ chức

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 08:55

Kết quả thi Anh văn B khóa thi ngày 27/3/2016

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây xem ...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 04 Tháng 4 2016 09:59

Kết quả thi học kỳ I/2015-2016 và kết quả thi lần 2 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (15032016)

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 14:47

Bảng điểm thi học phần lớp Cao đẳng Thiết bị trường học khóa 2 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 7 2015 13:37
Joomlart