XEM ĐIỂM THI

Bảng điểm toàn khóa lớp Luật 33K13-BĐ

Email In PDF.

Anh/Chị tải về xem đối chiếu, nếu có sai sót liên hệ GVCN

Kết quả thi học kỳ 1/2014-2015 lớp 33K13BĐ (0732015)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Kết quả thi học kỳ 1/2014-2015 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (02032015)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 07 Tháng 3 2015 10:04

Kết quả thi học kỳ 1/2014-2015 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (14022015)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 02 Tháng 3 2015 09:53

Kết quả thi học kỳ 1/2014-2015 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (04022015)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 14 Tháng 2 2015 08:50

Kết quả thi học kỳ 1/2014-2015 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (21012015)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 2 2015 15:42

Bảng điểm thi học phần lớp Cáo đẳng Thiết bị trường học khóa 2 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Bảng điểm thi học phần (đợt 2) lớp SP kỹ thuật CN khóa 1 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Kết quả thi tốt nghiệp hệ Từ xa đợt tháng 6/2014 - ĐH Huế

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 7 2014 16:41

Kết quả thi tốt nghiệp ngành Luật hệ Từ xa đợt tháng 6/2014 - ĐH Huế

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 7 2014 16:38

Bảng điểm thi học phần (đợt 1) lớp SP kỹ thuật CN khóa 1 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 1 2015 14:58
Joomlart