JA slide show

XEM ĐIỂM THI

Kết quả thi Anh văn B khóa thi ngày 27/3/2016

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây xem ...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 04 Tháng 4 2016 09:59

Kết quả thi học kỳ I/2015-2016 và kết quả thi lần 2 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (15032016)

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 14:47

kết quả thi học phần lớp SP kỹ thuật CN khóa 1 (hè 2015) - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để tải về xem ...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 16:27

Bảng điểm thi học phần lớp Cao đẳng Thiết bị trường học khóa 2 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 7 2015 13:37

Bảng điểm thi học phần (đợt 2) lớp SP kỹ thuật CN khóa 1 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 16:25
Joomlart