Trung tâm GDTX Bình Định, 35 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại: (056) 3892207-3892319 FAX: (056) 3892688, Website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

XEM ĐIỂM THI

Kết quả thi dợt 9 lớp Luật kinh tế - Viện ĐH Mở Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem ...

Kết quả thi dợt 8 lớp Luật kinh tế - Viện ĐH Mở Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 23 Tháng 3 2014 15:13

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (22.02.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 22 Tháng 2 2014 08:15

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (17.02.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 09:54

Bảng điểm thi học phần (đợt 1) lớp SP kỹ thuật CN khóa 1 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (14.02.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 09:51

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (08.02.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 2 2014 14:29

Kết quả thi tốt nghiệp lớp Kế toán 32K6&H10K6-BĐ (tháng 12/2013) - Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 17 Tháng 1 2014 08:22

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014)của lớp Luật K2013 Bình Định

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 06 Tháng 2 2014 08:47

Kết quả thi tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa, đợt thi ngày 7&8/12/2013 - ĐH Huế

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 25 Tháng 12 2013 14:38

Kế quả thi môn: Tâm lý tư pháp, Luật HC-NH lớp Luật Kt K2009 - Viện ĐH Mở Hà Nội

Email In PDF.

Anh Chị bấm vào đây để xem...

Joomlart