XEM ĐIỂM THI

Kết quả thi tốt nghiệp lớp Luật kinh tế K2009- Viện ĐH Mở Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014 13:55

Kết quả thi tốt nghiệp lớp Luật kinh tế K2009 - Viện ĐH Mở Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014 13:56

Điểm thi kết thúc học phần HK2 ( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (20.8.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 8 2014 07:44

Điểm thi kết thúc học phần HK2 ( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (18.8.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 8 2014 14:38

Điểm thi kết thúc học phần HK2 ( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (14.08.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 18 Tháng 8 2014 14:56

Điểm thi kết thúc học phần HK2 ( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (04.08.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 8 2014 08:46

Kết quả thi tốt nghiệp hệ Từ xa đợt tháng 6/2014 - ĐH Huế

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 7 2014 16:41

Kết quả thi tốt nghiệp ngành Luật hệ Từ xa đợt tháng 6/2014 - ĐH Huế

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 7 2014 16:38

Bảng điểm thi học phần (đợt 1) lớp SP kỹ thuật CN khóa 1 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Joomlart