JA slide show

XEM ĐIỂM THI

Kết quả thi tốt nghiệp lớp QLNN_K22 (Hoài Nhơn) hệ VLVH Trường ĐH Quy Nhơn

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 1 2017 13:47

Kết quả thi học kỳ I/2016-2017 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 05 Tháng 1 2017 07:42

Kết quả thi Chứng chỉ Anh văn B,C khóa thi tháng 11/2016

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây xem ...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 05 Tháng 12 2016 10:16

Kết quả thi tuyển sinh Đại học Luật hệ VLVH - Trường ĐH Luật - ĐH Huế tại Bình Định năm 2016

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 11 2016 10:28

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2016, đơn vị 052-TT GDTX tỉnh

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 10:16

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp và nhận đơn xin phúc khảo thi tốt nghiệp đại học, hệ Đào tạo từ xa, đợt thi ngày 23 và 24/6/2016

Email In PDF.

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Đại học Huế đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp đại học, hệ Đào tạo từ xa, đợt thi ngày 23 và 24/6/2016.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 7 2016 15:54 Xem chi tiết...

Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016, Cụm thi số 37 Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Điểm theo điểm tiếp nhận thi: Trung tâm GDTX...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 7 2016 10:38

Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng Tin học, Ngoại ngữ đợt tháng 5/2016 do Sở GD&ĐT Bình Định tổ chức (thí sinh Trung tâm)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 6 2016 10:37

Bảng điểm thi học phần lớp Cao đẳng Thiết bị trường học khóa 2 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 7 2015 13:37
Joomlart