XEM ĐIỂM THI

Kết quả thi học kỳ II/2014-2015 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (21082015)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 8 2015 09:17

Kết quả thi học kỳ II/2014-2015 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (23072015)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 8 2015 09:32

Kết quả thi tốt nghiệp khóa 33K (ngày thi 13,14/6/2015) - ĐH kinh tế Đà nẵng

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 7 2015 13:40

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp và nhận đơn xin phúc khảo thi tốt nghiệp đại học, hệ Đào tạo từ xa, đợt thi ngày 24&25/6/2015 - ĐH Huế

Email In PDF.

Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp đại học, hệ Đào tạo từ xa, đợt thi ngày 24&25/6/2015 của các ngành Sư phạm, Luật học, Quản trị Kinh doanh. Trung tâm bắt đầu thông báo kết quả từ ngày 8/7/2015 cho sinh viên biết qua các kênh thông tin: trang web của Trung tâm:

- Trung tâm sẽ bắt đầu nhận đơn xin phúc khảo của các ngành Sư phạm, Luật học và Quản trị Kinh doanh từ nay đến hết ngày 22/7/2015 (tính theo dấu bưu điện), sinh viên gửi đơn xin phúc khảo cho cán bộ Giáo vụ quản lý.

- Đơn xin phúc khảo cần ghi rõ các thông tin sau: Họ tên, ngày sinh, số báo danh, ngành học, ngày thi, hội đồng thi, sinh viên tỉnh, tên môn thi cần phúc khảo, điểm môn thi cần phúc khảo.

Mẫu đơn xin khúc khảo.

Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên dự thi tốt nghiệp đợt thi trên được rõ.

Kết quả thi tại Bình Định

Bảng điểm thi học phần lớp Cao đẳng Thiết bị trường học khóa 2 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 7 2015 13:37

Bảng điểm thi học phần (đợt 2) lớp SP kỹ thuật CN khóa 1 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Joomlart