Trung tâm GDTX Bình Định, 35 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại: (056) 3892207-3892319 FAX: (056) 3892688, Website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

XEM ĐIỂM THI

Kết quả thi tốt nghiệp hệ Từ xa đợt tháng 6/2014 - ĐH Huế

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 7 2014 16:41

Kết quả thi tốt nghiệp ngành Luật hệ Từ xa đợt tháng 6/2014 - ĐH Huế

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 7 2014 16:38

Kết quả thi vét và thi lần 2 đợt 9 lớp Luật kinh tế K2009 - Viện ĐH Mở Hà Nội (05.6.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Kết quả thi vét 26,27/4/2014 lớp Luật kinh tế - Viện ĐH Mở Hà Nội (cập nhật 30.5.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 05 Tháng 6 2014 16:06

Kết quả thi dợt 9 lớp Luật kinh tế - Viện ĐH Mở Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem ...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 5 2014 14:30

Kết quả thi dợt 8 lớp Luật kinh tế - Viện ĐH Mở Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 23 Tháng 3 2014 15:13

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (22.02.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 22 Tháng 2 2014 08:15

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (17.02.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 09:54

Bảng điểm thi học phần (đợt 1) lớp SP kỹ thuật CN khóa 1 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (14.02.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 09:51

Điểm thi kết thúc học phần HK1( 2013-2014) các lớp thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (08.02.2014)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 2 2014 14:29

Trang 1 trong tổng số 2

Joomlart