JA slide show

XEM ĐIỂM THI

Kết quả thi lần 2 lớp 35K19-BĐ

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 08:29

Kết quả thi học kỳ lớp Lưu trữ - Quản trị văn phòng K2014

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 3 2017 14:27

Kết quả thi học kỳ I/2016-2017 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng và bảng điểm tổng hợp 35K19-BĐ

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 01 Tháng 3 2017 16:29

Kết quả thi Chứng chỉ Anh văn B,C khóa thi tháng 11/2016

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây xem ...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 05 Tháng 12 2016 10:16

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2016, đơn vị 052-TT GDTX tỉnh

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 10:16

Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016, Cụm thi số 37 Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Điểm theo điểm tiếp nhận thi: Trung tâm GDTX...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 7 2016 10:38
Joomlart