JA slide show

XEM ĐIỂM THI

Kết quả thi UDCNTT căn bản, khoá thi tháng 8/2017

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 14:11 Xem chi tiết...

Kết quả thi học kỳ II/2016-2017 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 08:40

Kết quả thi tuyển sinh và thời gian nhập học lớp Văn bằng 2 ngành Giáo dục tiểu học năm 2017

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem Kết quả thi tuyển...

Thời gian học: 7 giờ 00 ngày 09/7/2017, Anh/Chị tập trung tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định để học môn thứ 1.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 09:35

Kết quả thi tốt nghiệp các lớp Đào tạo Từ xa - TTGDTX - ĐH Huế, khoá thi ngày 10,11/6/2017 tại Bình Định

Email In PDF.

Anh/Chị nhấn vào đây để xem...

Trung tâm GDTX - Đại học Huế tuyển sinh liên tục các lớp Đào tạo đại học hệ từ xa, gồm các ngành: Luật học; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 6 2017 14:30 Xem chi tiết...

Kết quả thi tốt nghiệp lớp 35K19-BĐ

Email In PDF.

Anh/Chị nhấp vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 6 2017 10:52

Kết quả thi Anh văn B khóa thi ngày 14/5/2017

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 5 2017 08:18

Kết quả thi tuyển sinh Đại học ngành Luật hệ VLVH, Liên thông, VB2 - Trường ĐH Luật - ĐH Huế tại Bình Định T4/2017

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 15:08

Kết quả thi lớp 38K19BĐ

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Kết quả thi học kỳ lớp Lưu trữ - Quản trị văn phòng K2014

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 3 2017 14:27

Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016, Cụm thi số 37 Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Email In PDF.


Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Điểm theo điểm tiếp nhận thi: Trung tâm GDTX...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 7 2016 10:38
Joomlart