JA slide show

XEM ĐIỂM THI

Kết quả thi học kỳ II/2014-2015 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (21082015)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 8 2015 09:17

Kết quả thi học kỳ II/2014-2015 các lớp thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (23072015)

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 8 2015 09:32

Bảng điểm thi học phần lớp Cao đẳng Thiết bị trường học khóa 2 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 7 2015 13:37

Bảng điểm thi học phần (đợt 2) lớp SP kỹ thuật CN khóa 1 - ĐH SP Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Joomlart