ĐẠI HỌC MỞ TP HCM

Kế hoạch thi trả nợ đợt 3 năm 2015 các lớp hệ Đào tạo Từ xa - ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh tại Bình Định

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem ...

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp Đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015

Email In PDF.

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp Đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2015, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 9 2015 09:42 Xem chi tiết...

Thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015 - ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường Đại học Mở TP. HCM thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 9 2015 09:42 Xem chi tiết...

Lịch học các lớp hệ Đào tạo Từ Xa - Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh từ tháng 7/2015 - 10/2015

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 09:51

Kế hoạch thi trả nợ đợt 2 năm 2015 các lớp hệ Đào tạo Từ xa - ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh tại Bình Định

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 5 2015 09:25

Lịch học các lớp hệ Đào tạo Từ Xa - Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh từ tháng 3/2015 - tháng 6/2016

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 09:44

Hướng dẫn xem điểm thi hệ Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI

SINH VIÊN HỆ TỪ XA TRƯỜNG ĐH MỞ TP HCM

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 08 Tháng 9 2013 08:14 Xem chi tiết...
Joomlart