JA slide show

ĐẠI HỌC MỞ TP HCM

Lịch học các lớp hệ Đào tạo Từ Xa - Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh từ tháng 4-7/2016

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để tải về...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 14:06

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp Kế toán 2012 hệ đào tạo Từ xa - ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016 16:35

Kế hoạch thi trả nợ T3/2016 các lớp hệ Đào tạo Từ xa - ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh tại Bình Định

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 16:15

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 hệ đào tạo Từ xa - ĐH Mở TP.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 15:59

Lịch học các lớp hệ Đào tạo Từ Xa - Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh từ tháng 11/2015 - 3/2016

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để tải về...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 14:04

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp Đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015

Email In PDF.

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp Đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2015, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 9 2015 09:42 Xem chi tiết...

Thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015 - ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường Đại học Mở TP. HCM thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp đại học cho học viên hình thức đào tạo Từ xa đợt 3 năm 2015, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 9 2015 09:42 Xem chi tiết...

Hướng dẫn xem điểm thi hệ Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh

Email In PDF.

HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI

SINH VIÊN HỆ TỪ XA TRƯỜNG ĐH MỞ TP HCM

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 08 Tháng 9 2013 08:14 Xem chi tiết...
Joomlart