Trung tâm GDTX Bình Định, 35 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại: (056) 3892207-3892319 FAX: (056) 3892688, Website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp + bảng điểm toàn khóa cho sinh viên lớp Luật kinh tế K2009 - Viện ĐH Mở Hà Nội

Email In PDF.

Chú ý: Anh/Chị sinh viên xem và đối chiếu bảng điểm toàn khóa học để xét điều kiện thi tốt nghiệp, nếu có thông tin sai lạc đề nghị Anh/Chị liên hệ trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để giải quyết. Thông tin về điều kiện dự thi tốt nghiệp Anh/Chị xem tại thông báo kèm theo.

Anh/Chị bấm vào đây dể xem...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 14 Tháng 6 2014 09:54

Kế hoạch thi vét ngày 28,29/6/2014 lớp Luật kinh tế khóa 2009 - Viện ĐH Mở Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem...

Kế hoạch thi vét và ôn thi tốt nghiệp lớp Luật kinh tế khóa 2009 - Viện ĐH Mở Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem ...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 19 Tháng 5 2014 16:42

Kế hoạch học và thi đợt 9 và kết quả thi môn Tâm lý tư pháp và Tài chính ngân hàng lớp Luật kinh tế K2009 - Viện ĐH Mở Hà Nội

Email In PDF.

Anh/Chị bấm vào đây để xem..

Joomlart