JA slide show

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin căn bản

Email In PDF.

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, đợt thi ngày 16,17/12/2017

Thông báo về việc tổ chức thi... .DPF

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 13:57 Xem chi tiết...

Hướng dẫn đường đi đến Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, 107A Thanh Niên, Quy Nhơn

Email In PDF.

sơ đồ đi đến Trung tâm.PDF

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 11 2017 10:59 Xem chi tiết...

Thông báo v/v nhận chứng chỉ UDCNTT và Anh văn B,C (kỳ thi tháng 8 và 9/2017)

Email In PDF.

THÔNG BÁO

V/v nhận chứng chỉ UDCNTT; Anh văn B,C

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 22 Tháng 10 2017 14:30 Xem chi tiết...

Thông báo tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin; Anh văn B,C

Email In PDF.

THÔNG BÁO ÔN TẬP VÀ THI

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN  và ANH VĂN B,C

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 13:34 Xem chi tiết...

Trang 1 trong tổng số 4

Joomlart